PSYCHOTRONICKY RAPOVANÉ A RAPÁTORSKÉ ZNAČKY FAŠISTICKÉ LUFTHAFFE NWO

VŠIMNĚTE SI PŘEBARVENÍ A PŘELOGOVÁNÍ MNOHA FIREM ZA POSLEDNÍ ROKY NA NAŠEM TRHU. MAJÍ RAPÁTORSKÉ ZNAČKY, ABY JE ZLOČINCI POZNALI A NEPŘEBÍRALI SI JE. VŽDY, KDYŽ PSYCHOTRONICKÝ KAT OBSADIL FIRMU NEBO ÚŘAD, MUSELI ZMĚNIT BAREVNÉ LOGO. TÍM SE POZNALO PSYCHOTRONICKÉ OBSAZENÍ FIRMY RAPÁTOREM, KTERÝ VĚTŠINOU MUČIL MAJITELE NEBO FIRMU VLASTNIL A OZNAČIL SI JÍ, ABY NA NÍ NIKDO NEÚTOČIL. 

JAK TAKOVÉ ZNAČKY VYPADALY?

Rapátoři měli několik pravidel, aby se poznali vzájemně a nikdo další neměl žádné podezření. Opravdu to nešlo poznat, jedině když jste na to byli upozorněni, tak jste si poměrně rychle uvědomili, že je na trhu najednou obrovské množství firem, které jsou přebarvené nebo úplně nové.

Vznikaly e-shopové firmy, které vyprodávaly obrovské množství nekvalitního zahraničního zboží a nebo zboží, které mělo vlastní eshopy nebo i prodejny či firemní prodejny. Jednalo se o nekalou, ale legální, soutěž, kterou dovolovaly vadné zákony EU, které nekorigovaly trh správně. Evidentně záměrně. Byly zaváděny postupně aby šlo snadno jejich uplatňováním zničit menší i větší soukromé podnikatele soutěží, kterou nemohli snést ekonomicky ani mentálně. Mohl od nich nakupovat téměř každý se živnostenským listem za velkoobchodní ceny a prodávat jakkoli, mohl je psychotronicky mučit a donutit k prodeji hluboko pod cenami a prodávat jakkoli a nebo jim rozkrást sklad a vyprodávat výrobky pod cenami jakkoli. Takových výprodejových firem bylo náhle hodně.

Zboží pak tyto firmy různě zajedovaly a prodávaly jako jedovaté. POkud bylo zabalené, alespoň jedovali krabice a obaly. Některé přebalovali a jedovali tak, že je nepoužitelné. Takže vám klidně ze všech stran mohlo chodit jedovaté zboží. Zboží i vyměňovali za nekvalitní podobné z jiných materiálů a to kvalitní kradli.

MLM výrobky, které nikdy nesměly do kamenných prodejen, se díky vadným zákonům EU najednou mohly ocitnout všude a tím se ničila podstata MLM pyramidálního systému.

Navíc vznikaly eshopy, které v zákonech nebyly dostatečně regulované, které výrobky se v nich mohou ocitnout a za jakých podmínek.

Jedním poznávacím znakem katů přebírající firmy byly 

duhové barvy
Podle toho poznáte, že si firmu obsadil psychotronický kat, který zde prováděl vůli LUFTHAFFE a čekal na pokyny. Většinou to znamenalo nějaké výkupné, výpalné, obřízky, zákaz některých bezpečnostních opatření, změny vyhlášek na faul, aby se dalo lépe podvádět. Zahrnovalo to i uvěznění nebo prostě jakékoli zneškodnění majitelů  a jejich náhrada někým jiným. zabírali si sklady a vykrádali zboží a dodávali je pod novými značkami eshopů jako výprodeje většinou. Mezi normální zboží nechali vyrobit zboží podobné, které nemělo kvalitu, kterou slibovali. 
Například zaměnili tachyonové destičky za hliník.
Vyměňovali i obsahy výrobků za toxické, aby je prostě lidé nevědomky použili a otrávili se.
První značka byly 

DUHOVÉ BARVY.

VŠIMNĚTE SI, KOLIK ÚŘADŮ A FIREM JE TAKTO JEŠTĚ OZNAČENO.

První byla duhová energie. Odváděli nám peníze za elektrický proud.

VŠIMNĚTE SI U DUHOVÉ ENERGIE ZNAKU 

G

JE TO ZNAK GOGA Z MAGOGU, BIBLICKÝ VÝRAZ, JEDNÁ SE PODLE BIBLE O SATANA ĎÁBLA.

Tento znak zde není ojedinělý, začal se objevovat postupně jako rapátorské G. Nejvýrazněji je vidět v Pardubicích, kde je jím označena psychotronická střelnice na domě v Milhaimově ulici. Dále si sním označilo svoje záměry nakladatelství ANDRAGOGOS, což je jiný výraz pro SATANA. Prodávají na našem trhu účetní literaturu a ukradené tituly autorům většinou, nemají na knihy licence. ÚČTUJÍ S NÁMI. RAPÁTORSKÉ FIRMY KOMUNIKOVALY.

Dalším znakem byly oranžové barvy. Toto je ČEZ a ČT 2.

Dalším nápadným poznávacím znamením byly rapátorské klíny. ČEZ má také klín v E. Projevovaly se různě. Někteří psychotroničtí kati se nebáli přímo použít 

RAPÁTORSKÉ R

Většinou se jednalo o nějakou formu klínu, přerušení, blesk, vypadalo to jako likvidace značky.

Od někerých druhů zboží vzniklo náhle mnoho nových značek neb šlo o výprodeje vadných výrobků, které nikdo nechtěl. Například lékárny.