CHEMICKÁ OTRAVA           ČESKÉ REPUBLIKY BOJOVÝMI LÁTKAMI V CHEMICKÝCH AEROSOLECH V OVZDUŠÍ

Letecké útoky na Českou Republiku, které vypadají jako normální přelety letadel. 

OTRAVA OVZDUŠÍ CHEMICKÝMI AEROSOLY