NEBEZPEČNÉ ZÁMĚRNĚ TOXICKY A PSYCHOTRONICKY JEDOVATÉ VÝROBKY

Pozor, fašističtí ariáni stačili zavézt český trh mnoha záměrně jedovatými či nebezpečnými výrobky a těmi, které nikdo nechtěl. Některé jsou záměrně vyrobené pro naše poškozování jedovatými technologiemi. Některé jsou skrytě psychotronické. 

Nejprve proč se vyskytují tak hojně jedovaté potravinové doplňky, jedovatá léčiva a potraviny, toxické výrobky a vadné služby na českém trhu?

Byli jsme jako země v psychotronické fašisticko ariánské válce od roku 1919, která trvala více než 100 let, měla několik fází, a která skončila v prosinci 2020.

V roce 1996 fašisticky ariánskými Švýcary nasazený česky mluvící fašistický arián začal ochromovat Státní úřad pro kontrolu léčiv a Hygienu a Českou potravinářskou i obchodní inspekci, které mohly kontrolovat potravinové doplňky a potraviny tak, že psychotronickým mučením přiměl tehdejší ústřední ředitele a některé ředitele udělat neměnné ústupky v systému kontrol, které tudíž od té doby nemohly nic zjistit, a navíc přestali pracovníci dělat pravidelné nákupy zahraničních i českých výrobků, které se dostávaly zcela nekontrolovaně na náš trh.

Výrobky nově dodané na náš trh u nás tudíž neprocházely důkladnými kontrolami toxicity. 

Prý si za ně odpovídají výrobci. Pokud se ovšem objeví stížnost, není prověřena a odpověď na ní může přijít klidně až za několik let jako tomu bylo u stížnosti na Lékařskou komoru, kterou jsem podali na nesakrálního psychiatra, který mezitím mohl svědčit u soudu, jež mále odebral matce, která si na psychiatra stěžovala, dítě. Soudkyně dostala plasmovou psychotronickou šikanu, usela udělat vadné rozhodnutí a poté zemřela na infarkt. Zločinci ovládali plasmovými zbraněmi soudy, policii, sociální úředníky i kontrolory kvality.

Od tohoto roku 1996 od listopadu vstup léčiv, potravin a potravinových doplňků nikdo v České Republice kromě nás nyní nekontroloval, protože to nebylo možné pro psychotronické mučení odpovědných pracovníků, kteří se tomu nemohli vzpírat.

Jeden z ředitelů ČZPI, který odporoval přijmout nečestné požadavky psychotronických vrahů národa popravujících naše funkční kontrolorské systémy, byl zavražděn, byl faulplasmovou šikanou tří velkých plasmových generátorů vhozen pod vlak. 

Pan Ladislav Větvička z Pardubic, velevýznamný šlechtic prastarého staroslovanského rodu Rožmberk. Jeho smrt byla zcela nečekaná a nikdo si jí neuměl vysvětlit. 

Pan Větvička podal svědectví u INKARNAČNÍHO SOUDU ETHERU, že ho napadli tři plasmové paprsky takové síly, že se nemohl vůbec ani soustředit na to, co dělá, byl jako hypnotizovaný, vyvlekli ho ven z domu se slovy: "Připrav se na popravu." Nesdělili mu ani důvod popravy a dovlekli ho násilím faulplasmovými paprsky ke trati, kde ho postavili na trať ve faulplasmové hypnóze, ve které ovšem vnímal, co dělá, ale nemohl se hýbat samovolně, byl v křeči, a potom do něj narazil vlak. Řidič nestihl zastavit, bylo to v úseku, kde vlaky jezdily velice rychle a neočekávali sebevraha. 

On sebevrah nebyl, byl obětí fašistického válečného faulplasmového sadistického násilí, které nám rozvracelo stát. 

Pouze ucítil prudký náraz a vyletěl z těla jako duch a díval se jak vlak vláčel jeho popravené tělo. 

Měl pak možnost vidět a slyšet co policisté říkali. Nikoho ani nenapadlo, že by to mohla být vražda. Všichni tvrdili, že to byla sebevražda, pro kterou ovšem nikdo z jeho spolupracovníků, známých, přátel ani z rodiny neviděl žádný důvod. 

To policisty nezajímalo a okamžitě případ uzavřeli jako sebevraždu. 

Měli nad sebou totiž psychotronickou klec, která jim brala vědomí a svědomí sakrality ve službě vlasti. 

Jedná se o srdeční schopnost, kterou šlo faulplasmově přestřelit psychotronicky na kotuli tak, že přestala fungovat citlivost srdce na závažnost smrti oběti, na žal oběti před smrtí a žal pozůstalých pozůstalých po smrti. 

Chyběl soucit a milosrdenství a zájem pomáhat opravdu, neboť neexistovala hloubka vztahu k oběti a pozůstalým.

Při vraždě se prakticky vždy jednalo o vraždu na objednávku a někde v okolí se vyskytoval psychotronický vrah, který vždy vypovídal směrem k znevážení oběti. To policisty odrazovalo od většího zájmu o oběť a případy se uzavíraly rychle  a s nezájmem o pozůstalé. Šlo o oběť s pošramocenou pověstí. Sebevrahy nikdo nelitoval. Pohrdalo se jimi.

Zločinci psychotronicky přestřelovali kotuli národní soudržnosti, a navíc psychotronickou šikanou velitelů, kteří měli pravomoce změnit zákony a vyhlášky, aby policie měla více možností zločince usvědčit, ubírali policii pravomoce a strašily jí následky, kdyby někoho poškodila svým zásahem proti domnělému zločinu, a tudíž policisté dopředu vnímali, že stejně případ nevyřeší, že nenajdou pravdu, kapitulovali dopředu a nehledali řešení neb si mysleli, že to nemá cenu, že se stejně nic nezmění. Byli fatalističtí.

Ochrana byla povrchní a neřešila všechny případy zločinů, pouze některé, velkou spoustu jich odmítala a ve státě se zločin rozmáhal.

Pokud nebyl policista po psychotronickém přestřelení kotule vyučován morálním zásadám, že každé oběti se musí pomáhat a všechny předčasné smrti se musí vyšetřovat prekulárně jako vražda (prekulárně = hledáme všechny způsoby proč mohlo k vraždě dojít, všechny motivy a všechny možnosti související s činností člověka, s jeho postavením, s jeho zájmem, který mohl někomu vadit, neděláme si domněnky presumptivně, ale hledáme věcná fakta prekulárně), aby se vyloučily všechny možnosti, které mohly vést do předčasného ukončení života mrtvého, u ochránců spravedlnosti a práva se zabydlel nezájem o oběti, jejich zoufalé pozůstalé a jejich osudy. 

Ochráncům, kteří nechránili řádně, nevadilo, že možný zločinec běhá na svobodě a ve svých zločinech pokračuje.

CHYBĚLA SPRÁVNÁ ETIKA PRÁCE OCHRÁNCE VLASTI.

Vražda policisty u těla rozjeté oběti vlakem ani nenapadla. 

Na to přesně fašističtí ariáni s psychotronickou šikanou spoléhali i sázeli. Dělali si z policistů posměch jak jsou hloupí a jak lze stát snadno rozvracet a likvidovat obyvatele po obyvateli sadisticky. Na zavražděním skokem z okna nebo z mostu, pod vlak nebo do vody stačilo mít ve státe tři větší faulplasmové zbraně 5G a oběť neměla šanci se tomu vzepřít, byla dovedena na místo popravy a popravena.

Bylo zjištěno TRANCHEZNÍM INKARNAČNÍM PANACENSJKÝM SOUDEM, že v České Republice bylo pouhé ani ne 1% pádů pod vlak v posledních 20 letech sebevražedných, ostatní byly vraždy většinou psychotronickou popravou.

Fašističtí ariáni, kteří na Pardubicku měli přístup k velkým faulplasmovým generátorům 5G, byli páni nad svými oběťmi. Faulplasmové generátory tohoto kalibru, které když spojily tři paprsky, tak vláčely tělem oběti sem a tam a mučený člověk nemohl nic udělat, byl vydán na pospas jejich hře s jeho životem a brutálně to bolelo a bylo to strašidelné. 

Tedy koho takto naplasmovali, ten se jim prostě nedokázal vzepřít. 

Některé lidi takto zločinci nafaulplasmovali a vzali jim na to paměť, ale od té doby již neodporovali a plnili jejich příkazy, poškodili jim totiž mozek, že neviděli nebezpečí nebo nechtěli přiznat pravdu. 

I to uměla faulplasmová šikana 5G.

Většinou se oběti mučení strašlivě báli a tak splnili příkazy svých mučitelů.

Nezlobte se na ty, co u nás pracovali v kontrole výrobků, nemohou úplně za tento stav, stali se oběťmi zločinu nebývalé šíře a síly.


CO VŠECHNO STIHLI FAŠISTÉ DOVÉZT NA NÁŠ TRH:

TOXICKÉ SUFOKAČNÍ PŘÍMOTOPY

TOXICKÉ PŘÍMOTOPY SE ZABUDOVANÝMI MIKROVLNNÝMI GENERÁTORY ZPŮSOBUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE JAKO TĚŽKÉ MIGRÉNY A JÍCNOVÝ REFLUX NEBO BEDERNÍ ČI KRČNÍ ÚSTŘEL A PSYCHOTRONICKÉ VIROVÉ CHOROBY.

JEDOVATÉ POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

JEDOVATÉ ANTÉNY PRO PSYCHOTRONICKOU ŠIKANU

NEBEZPEČNÉ BLESKOPOUTAČE PRO PSYCHOTRONICKOU ŠIKANU A MUČENÍ

JEDOVATÉ MUČKY NA NELEGÁLNÍ ODEBÍRÁNÍ VODY, ELEKTRIKY A PLYNU

POČÍTAČE ROVNOU S VIRY A S VADNÝMI KLÁVESNICEMI PŘETÁČEJÍCÍMI KOTULE LEVÉHO OKA NA MRTVICI

PLASTOVÉ NUDLE, TĚSTOVINY A PAPÍR

POTRAVINY S GLYFOZÁTEM, KTERÉ SUFOKUJÍ STOLICI NA KÁMEN A OCHRAMUJÍ SVALY PERISTALTIKY STŘEVNÍ,

JEDOVATÉ BOTY

JEDOVATÉ SUFOKAČNÍ PONOŽKY

JEDOVATÉ SUFOKAČNÍ OBLEČENÍ

JEDOVATÉ SUFOKAČNÍ NÁDOBÍ, VE KTERÉM SE KAZÍ POTRAVINY.

JEDOVATÉ ODČERVOVACÍ PROSTŘEDKY PRO KOČKY A PSY S ČIPY

JEDOVATÁ VÍNA S ČIPY

JEDOVATÁ PIVA S ČIPY

JEDOVATÝ TVRDÝ ALKOHOL

JEDOVATÉ TONERY DO TISKÁREN A KOPÍREK

JEDOVATÉ ČIPOVANÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ PO NĚKOLIKA DNECH ZASMRÁDNOU.

JEDOVATÁ KOSMETIKA

JEDOVATÝ NÁBYTEK

JEDOVATÉ HALOGENOVÉ A LED ŽÁROVKY, ZÁŘIVKY A LED PÁSKY

JEDOVATÉ INFRA SOLUXY A LAMPY

JEDOVATÉ PŘÍSTROJE DO LÉČITELSKÉ A LÉKAŘSKÉ PRAXE

JEDOVATÉ OČIPOVANÉ OČKOVÁNÍ

JEDOVATÉ LÉKOJEDY

JEDOVATU ELEKTRONIKU VYDÁVAJÍCÍ SMRTÍCÍ FAULFREKVENCE

JEDOVATÉ FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY

...