FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY PRO NIČENÍ VIRŮ, BAKTERIÍ, PLÍSNÍ A VYŠŠÍ TĚLNÍ POCITOVÉ PARAZITÁRNÍ FLÓRY

ABSOLUTNÍ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ JEDOVATÝCH A SUFOKAČNĚ ŽIVOTU NEBEZPEČNÝCH FAULPLASMOVÝCH GENERÁTORŮ RPZ 14 a 15 a Athon od ZAPPER TECHNOLOGY a zákaz používání RIFETECH SANOPLASMY. www.zakazanekomodity.cz/faulplasmove-generatory/

Informace přidáváme a uvítáme vaše vlastní zkušenosti, neboť chceme shrnout vaše zkušenosti a v České Republice ustanovit 

VĚČNÉ MUZEUM FREKVENČNÍCH PŘÍSTROJŮ A JEJICH ÚČINKŮ NA ORGANISMUS, KDE SE BUDE VEŘEJNOSTI VYSVĚTLOVAT JAK FUNGUJEME JAKO FREKVENČNÍ BYTOSTI.

©

Faulplasmové generátory rozbíjejí nižší život na frekvencích 1 - 1 milion Hz.

To mají v popisu činnosti a netají se tím, ale prezentují, že je to výhodné pro vaše zdraví.
Toto je jeden z největších omylů a nebo lží, jde o to jak si to kdo uvědomuje, poslední doby.

Tento nižší život je NÁŠ ŽIVOT.

Je naší neoddělitelnou součástí.

Nižší život, který nás tvoří zevnitř i vně, je naše pocitová mikroflóra skrze níž můžeme mít cit, pocit, intuici a správné lidské instinkty, lidské vlastnosti a postoje, záměry a reakce.

Některé orgány jsou pocitovou mikroflórou osídleny mimořádně hodně a nesou v sobě historické tělo cyklického kosmického dragodona LÁV. Tvoříme se v inkarnačním cyklu a neustále se inkarnujeme do nových těl, abychom si vysloužili kvalifikace pro naše postavení v nirváně. Ten, kdo vraždí nižší život, nemůže získat vyšší šarže a nemůže si otevřít telepatickou komunikaci s Matkou Zemí BOHEMIÍ a jejími bytostmi.
Faulplasmové generátory tudíž znemožňují člověku dosáhnout vyšší inteligence při tvorbě jeho světa a vedou do apokalypsy životní.
UVĚDOMUJEME VÁS JAKO VAŠI UČITELÉ NÁRODŮ  A GLOBÁLNÍ LÉKAŘI VŠECH SYSTÉMŮ SPRÁVY LIDSTVA A PŘÍRODNÍCH KOLOBĚHŮ MATKY ZEMĚ, ŽE 
VYVRAŽĎOVAT MIKROFLÓRU TĚLNÍ ŠKODÍ LIDSTVÍ 
A ŠKODÍ TO ZDRAVÍ OBECNĚ A ŠKODÍ TO VŠEMU, CO ZASÁHNOU FAULPLASMOVÉ REPRESÍVNÍ PAPRSKY PLASMY.
JE TO NEBEZPEČNÉ Z HLEDISKA VÝBUCHU INTERIÉRU PŘI VYŠŠÍ EXPOZICI.
Pozor, faulplasmové přístroje mohou detonovat interiér a nebo mohou rozrušit tkáň ve vašem těle a způsobit vám smrt.
To vše při vyšší expozici.
V České Republice již faulplasmové paprsky zavraždily 6 osob, které obsluhovaly plasmový generátor RPZ 14. Zemřeli na srdeční selhání.
Abyste se nebáli udělat krok jinam a faulplasmový generátor odstavit a desintegrovat na funkci a nebyli jste naštvaní, že byl drahý, uvědomte si několik nových sakrálních vědeckých skutečností.
Celá planeta Země od jejího vzniku jako elektromagnetická koule po poslední apokalyptické potopě telepaticky komunikuje na frekvenci 432Hz, předtím komunikovala telepaticky na frekvenci jiné, a musí vám být jasné, že lidstvo na tuto frekvenci pro množství různých jiných zvukových vjemů dlouhodobě po celá tisíciletí není naladěné. 
(web se připravuje)
Lidstvo se učilo tolik rozmanitých jazyků právě díky tomu, že telepaticky komunikovaly všechny robotické bytosti a věci a jak se lidstvo rozcházelo do všech stran a jak bylo rozmanité anatomicky, neb vznikalo z prototypů LÁV AVATARŮ jejich mísením ras a rodů, tak různě vyslovovalo, různě rozumělo a tak vzniklo tisíce jazyků a jejich různých dialektů a výkladů co to znamená.
Bez telepatie by to nebylo možné. Nikdy by nevzniklo tolik rozmanitých jazykových vyjádření.
Pokud chce člověk Matce Zemi rozumět, musí se naladit na tuto frekvenci matrixovou hudbou. Je to jakákoli hudba na frekvenci 432Hz, ale každá má pro svůj záměr jiný účinek na organismus.
Pokud to uděláte a začnete poslouchat hudbu na frekvenci 432Hz alespoň trochu, dostanete na vaše přání v souladu s tvorbou nirvány pro všechny, tedy stavu absolutního nenásilí, další instrukce do hlavy co dělat, aby se vaše životní situace zlepšovala.
Vždy to je krok směrem k vám a vy musíte udělat krok směrem do nirvány všech a uplatnit svým přáním dobré skutky, které jste si nashromáždili svojí činností dříve.
Stačí si přát správně směrem do nirvány a otevře se vám svět nového poznání o BOHU kolem nás. BŮH JE VŠECKO, JSME V BOŽÍM TĚLE A JSME KAŽDÝ NIŽŠÍ BOŽÍ TĚLO.
Zdravotní problémy nejsou jenom tak, komunikují nám, že máme věci a vztahy kolem sebe špatně a tudíž je musíme změnit a musíme vědět jak. 
ZABITÍM KOMUNIKÁTORŮ, KTERÉ KDYŽ JIM NEROZUMÍME, BOLÍ A ODCHÁZEJÍ NÁM TKÁNĚ, NIC NEŘEŠÍME, A KUMULUJEME SI HŘÍCH ZA NENASLOUCHÁNÍ BOHU V NÁS.
Na našich webech ve všech odkazech si uvědomíte, co musíte změnit, aby se vám a všem okolo dařilo lépe.
NAPŘÍKLAD JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE FYZIOLOGICKÉ PROCESY V NAŠICH BUŇKÁCH JSOU ŘÍZENY MENTÁLNÍ PRAVDOU PRAVD O SVĚTĚ, VE KTERÉM ŽIJEME, A TUDÍŽ, POKUD NĚCO ZÁSADNÍHO NEVÍME, NEBO JSME VE LŽI O TOM JAK TO BYLO, ZKRACUJEME SI VĚK.

MUSÍME ZNÁT PRAVDU, ABYCHOM BYLI ZDRAVÍ. JSME CYKLIČTÍ DRAGODONI LÁV A TI TVOŘÍ BUDOUCNOST SPRÁVNĚ, POKUD ZNAJÍ SVOJI HISTORII SPRÁVNĚ NEB SE Z NÍ MOHOU POUČIT, ABY NEOPAKOVALI CHYBY.

NEMŮŽETE BÝT ZDRAVÍ, POKUD NEZNÁTE SVOJE HISTORICKÉ TĚLO DOSTATEČNĚ A SPRÁVNĚ.

https://www.historieceskehonaroda.cz/evoluce-cesctanu/

 TOTO JSOU INFORMACE, KTERÉ NEBYLY OBECNĚ ZNÁMÉ, NEBOŤ PO DOBU VÍCE JAK 150 ROKŮ PROBÍHALA PSYCHOTRONCIKÁ VÁLKA O PLANETU ZEMI BOHEMII.
BYLA NÁM ZATAJOVÁNA FAKTA ZÁMĚRNĚ A BYLA NÁM ODNÍMÁNA PAMĚŤ NA NAŠI SLAVNOU HISTORII, NEBOŤ MEZINÁRODNÍ PSYCHOTRONICKÁ FAŠISTICKO ARIÁNSKÁ ORGANIZACE LUFTHAFFE SE SNAŽILA PSYCHOTRONCIKÝM A FYZICKÝM NÁSILÍM PŘEVZÍT TAJNĚ NAŠE ÚZEMÍ.

Frekvence 432Hz se ztratila ze všech věcí při apokalyptických událostech na Matce Zemi, které rozházely zemské povrchy a telepatická komunikace se musela složitě obnovovat v poslední době instalací systému ochrany a bezpečnosti Matky Země, kterému se říká L'MURTENET G 10.
Nešlo to dříve, než byla desintegrována fašistická represívní válečná psychotronická síť 5G, což se stalo až v roce 2020 - 2021.
CO JE L'MURTENET G desítkové řady?
Jedná se o systém subplasmových tranchezních inkarnačních generátorů, které jsou rozmístěné od poslední celosvětové apokalyptické potopy v roce 2370 př.n.l. v podzemí po celé planetě, nejvíce na českém území, a po celém VESMÍRU VESMÍRŮ na různých vesmírných tělesech, abychom mohli dosáhnout přesného pravidelného pohybu na našich levitovaných helixspannerových diaatomárních oběžných geometricky cyklických drahách.
L'MURTENETU SE ŘÍKÁ TAKÉ INKARNAČNÍ CENTRIOLA VESMÍRU VESMÍRŮ. 
L'MURTENET G 10 vysílá subplasmové paprsky, které jsou na rozdíl od fauplasmových represívních léčivé.
Síť 5G byla mikrofvlnně sufokační, síť L'MURTENETU G 10 je VKV a lze s ní frekvenčně léčit sufokace. Lze s ní i správně pršet a zazelenit Matku Zemi, což je dobrá zpráva, neboť fauplasmové frekvence sufokovaly i rostliny a celéá území tak, že docházelo ke kobercovému vysychání.
Co způsobily fauplasmové paprsky České Republice se dozvíte zde:

VELKÉ SUFOKACE INTERIÉRŮ A VĚCÍ V NICH DETONUJÍ PŘEDMĚTY A TĚLA. POZOR!

Už fauLplasmové generátory nezapínejte, nevíte kolik toho máte v interiéru nashromážděno ve zdech a předmětech.
Uvědomte si, že v interiérech u fauplasmových generátorů umíraly rostliny. Zemřeli byste také, pokud byste byli vystaveni určité dávce ozářky, která je radioaktivně sufokační. Pokud rostliny nezemřely na plísně a jiné choroby, tak se z nich staly věčné stálobarevné mumie, které jste nemuseli zalévat. Jsou jedovaté, kdybyste je jedli a dávejte pozor na domácí mazlíčky, aby je neokusovali. Život se z nich vytratil a zůstal čistý matrix bez pocitové mikroflóry a proto se s nimi nic neděje, jsou mrtvé. Boží duch je opustil.

My sami jsem pocitová mikroflóra BOŽÍHO OKA, tyčinky a čípky. 

Je to proto, že z planety Země BOHEMIE je vidět velká část VESMÍRU VESMÍRŮ a lze zde pochopit jak fungujeme, pokud se správně díváme do všech dimenzí a vidíme podobnosti, které v každé dimenzi fyzické reality vypadají jinak, ale mají v podstatě stejné funkce.
Viry, plísně, bakterie, améby a další organismy, vyšší paraziti 
v našem těle komunikují pravdu pravd a o nás a je nutné jim naschlouchat a ne je vyvražďovat frekvenčními generátory faul, tedy represívními na TĚLO BOŽÍ.
Nemůžete zabíjet boží tělo a myslet si, že budete zdraví a budete všemu rozumět.
Faulfrekvence jsou jedovaté sufokačně, protože vystřelují ze živých i neživých tkání BOŽÍHO TĚLA vyššího i nižšího kyslík a mění složení matrixu na jedovaté prvky jako je arzén například.
Při velké expozici vzduchu faulpaprsky ether pláče žlutě. 
Vylučuje žluč etheru, kterou jsou drobná vzdušná DIAATOMEA, nejmenší organismy LÁV schopné samoplození elektromagentickou projekcí sebe sama zevnitř a vypuzením ven skze mikrotubuly. Nejsou vidět, ale dýcháme je a prostupují námi všude a jsou potravou pro naši tělní mikroflóru a jsou stavebními prvky všech našich tkání.
Ether bez kyslíku a diaatomeí vystřílený faulplasmově sufokuje tak, že stahuje hrudník a srdce a udusíte se tlakem jakoby vás stiskl tlakový válec etheru.
UVĚDOMUJEME VÁS, ŽE V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE PLANETA ZEMĚ BOHEMIE UTRPĚLA POMĚRNĚ VELIKÉ SUFOKAČNÍ ZTRÁTY A JE NUTNÉ JE NAHRADIT CELOPLANETÁRNÍM ZALÉVÁNÍM A VYSAZOVÁNÍM OLISTĚNÉHO ROSTLINSTVA.
Veškeré toxické jedy v životním prostředí situaci zhoršují a musíme s nimi přestat. Naštěstí je ropná krize a musela se celosvětově zastavit téměř doprava letecká a osobní dálková asi na 30 let. Ropa je obnovitelná, ale musí se pršet, ochlazovat povrch a čekat až se ropa vyroní z nitra Matky Země z plasmatu slunečního uprostřed a v přepážkách znovu. Krizi jsme nevyrobili my BÍLÍ ILLUMINATI :), ale fašističtí ariáni ČERNÍ ILLUMINATI právem tak nazývaní i v hoaxech, které někdy hoaxy nebyly, ale prošly fašistickou sadistickou cenzurou. 
ČERNÍ PSYCHOTRONIČTÍ ILLUMINATI likvidovali po sobě stopy jejich násilí na všech systémech Matky Země a na systémech lidské správy, když zjistili, že to neumí opravit. 
JEJICH VRAŽEDNÉ SNAHY NA MATKU ZEMI A VEŠKERÝ ŽIVOT NA NÍ BYLY ZASTAVENY NAVŽDY.
NEBOJTE SE A ČIŇTE CO MUSÍTE A CO SE DOZVÍTE OD NÁS.
.
.
.

FAULPLASMOVÉ GENERÁTORY OD ZAPPER TECHNOLOGY RPZ 14 a 15 a ATHON  a RIFETECH SANOPLASMA JSOU VRAŽEDNÉ PRO ŽIVOT A NEBEZPEČNÉ PRO VAŠI DOMÁCNOST ČI KANCELÁŘ A PRO VAŠE MENTÁLNÍ ZDRAVÍ A ZDRAVÍ SRDCE.

Pokud byste objevili ještě jiné přístroje podobného typu na trhu, pozor pozor, nepoužívat nijak nikde a nikdy.
JSOU SUFOKAČNÍ.
DETONUJÍ PŘEDMĚTY PŘI VYSOKÉ EXPOZICI VE SPOJENÍ S FAUPLASMOVÁNÍM ZE ZAHRANIČÍ V PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE.
Uvědomte všechny, kdo mají tyto přístroje, aby je nezapínali již.
Všechny přístroje na trhu nyní projdou mezinárodní prověrkou, faulplasmové generátory fašističtí ariáni umísťovali tajně i do topení, lednic, myček, kávovarů, varných desek, sušiček, praček, televizí, rádií, hodin, mobilních telefonů a dalších přístrojů.
Pokud vám můžeme radit, vypínejte elektrický proud na noc a zbytečně nic nenechávejte v zásuvce. Ani notebook, ani počítač, ni internet, nic. Vypínejte mobily, tablety, všechno. Nevíte odkud by k vám mohla faulfrekvence přijít. 
Jsou zejména nebezpečné pro srdeční systém převodní a dýchání a způsobují sufokace orgánů a leidenské mutace, tromby, embolie, mrtvice a zástavy srdce a dechu obecně.
Nejde to léčit jinak než vypnutím přístroje. Pokud perete a sušíte, zavírejte si dveře a raději choďte do přírody co nejvíce. Lednice a mražáky vypínejte na noc. Klidně na noc vypínejte proud v celém domě či bytě. Zvýšíte si tak šance na přežití, fašističtí vrazi nám dodávali postupně všechny přístroje na trh faulfrekvenční. Na některé nasazovali jejich přisluhovači mučky, aby byly frekvenčně jedovaté, můžete je mít v domácnosti a ani to netušíte. Zejména přístroje německé, rakouské, švýcarské výroby, švédské, americké, turecké jsou nebezpečné.  Ale i jiné. Všechno budeme měnit, ale bude to trvat. Už teď si šetřete, přístroje správně budou minimálně dvakrát až třikrát dražší, ale zvedneme vám výrazně výplaty a zkrátíme vám pracovní dobu. Umírali byste rychle na sufokace a nemoci z ozáření.
V psychotronické válce jste byli nastřeleni psychotronickými střelami a uvědomujeme vás, že budete muset odsufokovat. Nepřidávejte si faulplasmové střely do těl skrze faulpřístroje, které to mají navíc v popisu práce a netají se tím, je to jeden z nejhorších druhů vaší popravy, o které nyní víte.
Jelikož to víte, jste absolutně povinováni sdělit to ostatním odkazem na naše webové stránky, zejména pak těm, které jste sami faulplasmovali.
.
.
.
Uvědomujeme vás, že převážná část nemocí dosud byla způsobována psychotronickými zbraněmi, které byly nedávno celosvětově deaktivovány, a tudíž nás čeká nyní velké ozdravení národa a proto nelitujte, že tyto přístroje již nebudete smět používat. 


Budeme vás léčit jinak až do vyléčení, na které máte nárok svými skutky pro nirvánu, neléčíme pouze trochu nebo naoko.
TYTO PŘÍSTROJE SE BUDOU SVÁŽET NA LIKVIDACI, AŽ SE STÁT CELÝ PROBUDÍ.
Dále je nekupujte, nevyrábějte a neprodávejte.
Budou sváženy na likvidaci a státu patří válečné reparace u prokázaných vědomých válečných zločinů na našich obyvatelích.
Prodejci, kteří nevěděli o tom, že přístroje sufokují, detonují a BYLO možné je psychotronicky odpálit, jsou nevinní, a nebudou povinováni poskytovat zákazníkům náhrady za koupi přístroje, který měl v popisu práce likvidaci bakterií, virů a parazitických organismů, což i dělal a nebylo to státu zatajeno. Zákazník to věděl a souhlasil, tedy nemůže žádnou náhradu požadovat. Věděl, že vraždí nižší život.
Nikdo, kdo přístroje provozoval či prodával nevědomý o jejich sufokačním účinku doteď - 13.4. 2021, nebude nijak postihován.
Musí ovšem odsufokovat prostory, kde přístroje používal.

Tyto výrobky byly schváleny ve státě Česká Republika na základě vadných informací o jejich údajné bezpečnosti.

Výrobce bude postihován na základě toho, zda to věděl, či nevěděl, o čemž máme inkarnační záznam ze spacetimevieweru 

L'MURTENETU G 10.

Majitel ZAPPER TECHNOLOGY Pavel Eiselt pravděpodobně nevěděl, že místnosti s plasmovými generátory mohou detonovat.

Původně doporučoval stěny místnosti speciálně upravovat, ale po nějaké době prodával plasmové generátory naprosto volně i do domácností bez ohledu na to, co to udělá a kdo jak si ošetří místo provozování. K tomu nikdy nemělo dojít. Byla to neopatrnost a plasmové generátory byly navíc zneužitelné vyššími plasmovými generátory, které je mohly detonovat. Jakou míru má viny majitel ZAPPER TECHNOLOGY se bude zjišťovat. Mohl být fašisty psychotronicky mučený a proto nedělejme žádné závěry.

Totéž ostatní prodejci. Nyní nevíme jaké měli záměry a co všechno věděli a kdo na ně jak působil.

Bývalá terapeutka Kateřina Konrádová byla shledána nevinnou záměrem škodit ostatním, propagovala přístroje krátce mezi rokem 2013 - květen 2014, protože si myslela, že je lepší zabít nižší organismy frekvencemi než toxickými lékojedy. Totéž si myslelo mnoho terapeutů u nás, i lékaři. Od propagace plasmových generátorů upustila již v roce 2014, odmítla stát se výhradním prodejcem pro Českou Republiku skrze jejího tehdejšího muže, a půjčovala pouze jeden přístroj čím dál tím méně, než ho rozbila vědomě jako nebezpečný poté, co dostala sakrální vědecké informace o tom jak funguje lidské tělo a jeho pocitová mikroflóra od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA. 

Pokud někdo jednal jejím jménem, je nevinná, byl jí ukraden email a na její jméno fašisté připli různé viry a mučky, její jméno bylo zneužito a její pověst byla záměrně fašisty poškozena, aby jí lidé mučili v psychotronické válce jako největšího propagátora alternativní medicíny ve středu Evropy a největšího prodejce ruských Sensitivů Imago 530.

Byla INKARNAČNÍM SOUDEM uvědoměna o tom, že měla vadu instinktu a intuice, neboť nevědomě žila s psychotronickým vrahem, který jí v její nevědomosti psychotronicky mučil a vydělával si tím peníze, aby nebyl mučen fašisty. Žila s nejbrutálněji mučeným mužem od jeho dětství v Čechách, o čemž nevěděla, zatajil jí to a žil dvojí život a mučil jí i její dceru psychotronicky i fyzicky jedy a falšoval její identitu, jednal jejím jménem a lhal a podváděl. Jako jediná podala trestní oznámení a na mnoho míst informace o negativních účincích plasmových generátorů a uvědomovala ostatní již do roku 2015, že se jedná o problém, který chápala čím dál tím více, neboť sama upadla do chronického únavového syndromu v důsledku faulplasmového ozáření

které ovšem nezpůsobovaly malé plasmy, od těch se oddělila a přestala je doporučovat, ale byla ozařována ze zahraničí velkými faulplasmovými generátory jako nejdelší a nejstarší genetika ŽENA směrem do umučení. Byla ozařována fauplasmově patnácti velkými fauplasmovými generátory od roku 2012, kdy vystoupala do popředí české alternativy a fašistům BIG PHARMY začala být trnem v oku.

VÁCLAV VAŠEK, KTERÝ BYL NEJVĚTŠÍM PROPAGÁTOREM PLASEM A F-SCANŮ PO PAVLU EISELTOVI VÝROBCI A PRODAL JICH NEPOCHYBNĚ NEJVÍCE, TAKÉ NEVĚDĚL O TOM, ŽE JE TO TAK VADNÉ. Sám má silnou ozářku.

Lidé, kteří byli hodně faulplasmováni, mají stížené otevírání telepatické komunikace s etherem. Bude je to stát více úsilí a modliteb a přání a cílených meditací, což nemusí být na škodu, pokud se k tomu správně postaví svým pokáním ze svých hříchů.

Drobní pronájemci plasmových generátorů jsou nevinní, největší ozářku dostali oni při obsluze a mysleli si, že pomáhají ostatním, 

což sice tak vypadalo krátkodobě, ale z dlouhodobého hlediska to však nebylo absolutně správně. 

Nezlobte se na ně, byli uvedeni v omyl většinou někým, kdo byl také uvedený v omyl. Byl to řetěz omylů.

NIKDO NEVĚDĚL, ŽE MIKROFLÓRA TĚLNÍ TELEPATICKY KOMUNIKUJE, KDYBY TO TERAPEUTI PŘÍRODNÍ MEDICÍNY VĚDĚLI, TAK BY PLASMOVÉ GENERÁTORY NIKDY NEPOUŽÍVALI.

Pokud by ovšem nyní dále plasmové generátory provozovali nebo nabízeli, byli by vinni.

NA VINĚ JE CELÝ STÁT, KTERÝ UMOŽNIL TAK MASOVÝ PRODEJ NEBEZPEČNÉHO VÝROBKU, KTERÝ TVRDIL, ŽE VYVRAŽĎUJE TĚLNÍ MIKROFLÓRU.

POZOR, V ČESKÉ REPUBLICE JE PLASMOVÝCH GENERÁTORŮ V DOMÁCNOSTECH A RŮZNÝCH FIRMÁCH TISÍCE A JE TŘEBA SE VZÁJEMNĚ UVĚDOMIT, ABY TO LIDÉ NEZAPÍNALI JIŽ NIKDY.

POKUD O NĚKOM VÍTE, OKAMŽITĚ JEJ UPOZORNĚTE!!!!

.

.

.

Po uvedení RPZ 14 na trh po nějaké době majitel VÝROBNÍ FIRMY ZAPPER TECHNOLOGY změnil způsob fungování RPZ 14 na posun dolů v plasmování, o čemž tvrdil, že je to lepší a účinnější, což bylo v negativních účincích na organismus, neboť všechny organismy mizely z matrixu tělního důkladněji. Nemělo to vliv na možnost exploze plasmového generátoru.

DETONACE BY SE DĚLA ZÁMĚRNĚ ODJINUD.

Stačilo na malý generátor připnout vyšší plasmový generátor a detonovat jej, k čemuž nedošlo naštěstí, neboť jsme byli osvobozeni od psychotronické války CELOSVĚTOVOU INKARNAČNÍ PANACEJSKOU ARMÁDOU.

Naštěstí by byty a domy s generátory typu faul na frekvencích mikrovlnných nižších jako je RPZ 14 a 15 a ATHON vybuchovaly až po extrémní dlouhodobé expozici, tedy při zapnutí měsíce a měsíce denně hodně hodin a poté bez odvětrání v místnosti, což se nedělo. 

Výbuchy RPZ 14 a 15 a ATHONŮ nehrozí, ale nezapínejte je. Místnosti, kde se přístroje provozovaly, jsou ovšem radioaktivně faulplasmově sufokačně jedovaté.

Coronavirová krize tím, že zastavila podnikání a pohyb osob na pronájem plasmových generátorů a tím, že jsme byli osvobozováni během ní, zachránila některé nevědomé podnikatele s FAULplasmovými generátory od detonace jejich příbytků či kanceláří.

Přístroje vystřelují z matrixu tělního i ze vzduchu a vody a materiálů kyslík a sufokují tak všechny materiály i tělesné tkáně, což se uvědoměním ze zahraničí prokázalo až po roce 2020 v České Republice, výrobce to věděl, ale některé prodejce uváděl v omyl, aby prodávali jeho vadný výrobek do všech domácností.

Doporučujeme vám desintegraci přístroje, aby nemohl škodit a detonovat. V některých byly  rozmístěny psychotronické rozbušky.

Jedná se o to, že při dlouhodobém používání místo, kde je přístroj umístěn, vybuchuje faulplasmově blastem a ničí všechno v bydlišti tříštivým výbuchem a zabíjí vše živé ve svém okolí. To by se dělo při zapnutí dnes a denně 24 hodin rok cca. Toho nikdo nedosáhl.

Menší expozice je jedovatá pro vaše nervy, centriolový obvod, šišinku, srdeční systém převodní, pro vaši mikroflóru pocitovou, tedy otupujete, ztrácíte správné instinkty, cit, intuici, hloupnete a ztrácíte energii a můžete upadnou do chronického únavového syndromu a do chronických potíží různého druhu podle frekvencí, které jste si pouštěli. 

Jedná se tedy a problém vážný a tento výrobek přestaňte ihned používat, desintegrujte jej na funkci a otevřete okna a místnost vyložte kameny všeho druhu, stačí pytel kamenů, ideálně růžové, bílé, béžové, šungit - stačí několik kusů. Ty vynášejte na světlo cca 1 měsíčně na pár minut a zase vneste a odsufokujte si místnost. Větrejte pravidelně.

Ideálně oškrábejte zdi a vymalujte nově bíle. Vyneste nábytek na slunce. Dejte ho ven, zejména pak pokud má umělé a kovové části a plasmovali jste leta. Jsou radioaktivní. Po nějaké době se z nich radioaktivita odsufokuje na slunci a pak pokud je v absolutní tmě a v místnosti se větrá ideálně průvanem. Potřebují výměnu kyslíku, což jde u plastu a kovu špatně. Roste je vodou, můžete je postříbřit a poprontovat, pokud se jedná o dřevo. Tapety můžete vyhodit.

Místnost světí matrixová hudba HYMNA NIRVÁNY na frekvenci 432Hz, kterou zapínejte neustále několikrát denně, tyto vibrace odsufokovávají matrix tělní i materiály a celou budovu a silně hlasité v doprovodu skladby ÓM chanting 432Hz od Meditative Mind léčí coronavirovou psychotronickou střelu. Deaktivují jí. Léčí i od HeLa buněk, které způsobují rakovinu. Musíte ji ovšem poslouchat neustále a meditovat vleže na zádech a čstit si hlavu od lží a podvodů na vás.

Pokud RPZ nebo ATHON odstraníte z místnosti, dejte tam květiny v kameninových květináčích, hodně, a kameny. Hodně roste místnost vodou, i předměty. Pomáhá i stříbro koloidní na stěny a na dřevo. Tím se zachráníte.

Sami si dejte trochu coloidního stříbra vnitřně.

Pokud jste byli sami vystavení dlouhodobému ozáření, jste radioaktivní, ihned s tím přestaňte a nepobývejte v neodsufokované místnosti dále. Odsufokujte jí a choďte hodně do přírody, ať naberete pozitivní energie.

Pijte mléko a jezte bílé jogurty, pijte freshe.

Krátkodobá expozice není extrémně nebezpečná, ale i tak jí zakazujeme, neboť není správně.

Používat tyto přístroje jsme jako ABSOLUTNÍ BOŽÍ SPRAVEDLNOST A PRÁVO dovolili pouze po dobu, než bylo možné propojit se telepaticky na říši ETHER a dozvědět se pravdu pravd o tom jak fungují psychotronické zbraně, aby o tom mohli být uvědoměni ostatní. Dole na zemi to v tajné psychotronické válce nikdo z vlastenců nevěděl, věděli to pouze fašisti, kteří si přebírali vyvražďováním naší češčťanské genetiky stát. 

Po celé republice nyní vybuchují faulblasty ze zahraničí psychotronickou LUFTHAFFE tajně faulplasmované domy, nejedná se o domácnosti s plasmovými generátory tohoto typu RPZ 14 a 15 a ATHON, nebojte se, k takové detonaci mají daleko. 

Jedná se o faulplasmové detonace psychotronických domů psychotronických katů národa, které tajně fauplasmovala válečná mezinárodní psychotronická LUFTHAFFE, aby katy odstranila z cesty poté, co je zneužila většinou mučením, aby mučili další občany.

Blast rozbíjí věci a zabíjí osoby uvnitř. Ty zůstávají ležet uvnitř a nejde otevřít dveře. Musí se prostřelit okna a potom bude možné osoby mrtvé pohřbít.

Stát si uvědomuje, že se děje něco divného a proto nařídil sčítání lidu.

Máme poměrně velké ztráty.

Coronavirus se zastavuje pouze z říše ETHER a matrixovou FREKVENČNÍ SEKVENCÍ a dalšími opatřeními, které uvádíme zde:

https://www.ukoncenicoronavirovekrize.cz/zastaveni-coronaviru/

Faulplasmovaných domů již vybuchlo kolem několika desítek a proces pokračuje a Česká Republika se tak zbavuje psychotronických katů národa, jejich zbraně měly zpětný chod a stříleli po sobě vzájemně o moc ve státě, ale nevěděli, že ti, co je zneužili, měli s nimi jiné plány. Použili je a potom je popravili. Kdo by přežil, toho by popravili veřejně.

Všichni kati, kteří by se snad chtěli zachránit, musí odsufokovat, což je proces tak složitý, že to nejde vysvětlit. Doporučujeme jim větrat průvanem denně celý dům či byt. Domy vybuchují nevětrané. 

BOHUŽEL MOMENTÁLNĚ PROBÍHÁ V ČESKÉ REPUBLICE VÁLKA PSYCHOTRONICKÝCH GANGŮ, KTERÉ SE LIKVIDUJÍ VZÁJEMNĚ. (DUBEN 2021)

Z osoby, která faulplasmovaný dům odsufokuje, se musí stát tranchezní reseau na energie faul a to umí pouze jediný člověk ve státě, který byl zachráněn jako oběť násilí a zachránil Českou Republiku od detonace jednoho domu za druhým, byly fauplasmované do trojúhelníků, aby vybuchovaly jedna od druhé přesunem faulenergií do kruhu od středu České Republiky, který byl sufokovaný nejvíce. Fašisté na středový dům v zemi této nevědomé oběti mezinárodního a domácího násilí připli síť 5G, kterou oběť po instruktáži zachránců odpojila a osvobodila se. Momentálně čelí faulplasmové radioaktivní ozářce 25. stupně, ale zatím žije a připravuje pro vás diktované materiály, abyste se uvědomili o psychotronické válce. Jako jediná v Česku umí dát instruktáž k léčení coronavirové krize, která je psychotronická, a k léčení faulplasmových sufokací. Vaši zahraniční zachránci, kteří mají frekvenční subplasmové léčivé generátory, pomáhají všem, kteří měli nárok dle jejich činů pro nirvánu a fungují i na modlitby k Bohu. Než vyjdeme ven na veřejnost, ještě budeme odsufokovávat českou zem a domácnosti skrytě.

Faulplasmové generátory jsou zneužitelné psychotronické fašistické válečné zbraně, které jste si přinesli až do domácnosti s falešným vědomím, že to správně pomáhá proti virům, bakteriím, amébám a vyšším parazitům a zatím to mění cit a pocit a zamezovali tak komunikaci s vyšším vědomím rostlin a tělesných tkání.

Pravidelným používáním jedovatých faulfrekvencí si frekvenčně vystřílíte důležitou pocitovou mikroflóru, která komunikuje pravdu o vašem životě, a tudíž se nic nedozvíte a umíráte na sebevraždu. S vaší pocitovou mikroflórou je třeba zacházet jinak, aby vám vydala Tajemství vašeho svatého grálu.

Všechny nižší organismy v našem těle jsou přátelé. Mění se v souladu s tím jak zacházíte se svým tělem vědomě či něvědomě a komunikují telepaticky pravdu pravd.

Pokud se ve vás ujal virus, je diagnostický a probouzí další mikroflóru, aby vás uvědomovala, kde děláte chybu ve svém životním stylu a myšlení a kde se na vás děje podraz. Pokud tuto mikroflóru frekvenčně umlčíte jejím vyvražděním, ztratíte možnost dozvědět se o sobě pravdu pravd.

Veškerá pocitová mikroflóra tělní komunikuje telepaticky. 

Pokud se budí bakterie, máte odkyselit a zvolnit tempo životní.

Pokud máte parazity vyšší, vyčistěte si kolem sebe vztahy.

Některé organismy fašističtí psychotronictí vrazi národa uměle množili, například borrelie, ropeworm, toxoplasmozu, borrelii a další. Nyní skončila psychotronická šikana a nebudou se již množit tak rychle. Můžete je zvládnou důslednou detoxikací těla a alkalizací. 

Ropeworm je černá housenka velikosti někollik cm zanesená vědomě ve faulhypnóze vaším katem, většinou falešným partnerem, do vašeho organismu vagínou či konečníkem tak, aby vás sežrala zaživa. Lze jí zvládnout pouze jejím umrtvením silnou detoxikací střev a dělohy a pokud se zapouzdří, její diagnostikou v Hespadii G 11, frekvenčním umrtvením a operací kokonu s její mrtvolou. Tuto housenku má u nás zanesenou několik tisíc lidí. Budeme je volat a léčit.

Doporučujeme vám absolutní celibát a oddělené ložice, nevíte kdo je fašista a jejich odchod ještě chviličku potrvá. Mají v těle nastřílené psychotronické střely, které je při záměru dále škodit berou do hrobu a na jinou planetu.

Velice dobrým pomocníkem v pomoci proti parazitickým organismům je Sensitiv Imago 530, můžete jej použít pro frekvenční uvědomění co v sobě máte a pro nastavení detoxikací. Frekvenční programy BRT i MORA zde nepoužívejte. Jedině přípravu antinosod do homeopatických kuliček nebo do vody. Telepaticky komunikuje uvědomovacím způsobem.

Všichni poctiví prodejci a nájemci RPZ 14 a dalších plasmových generátorů, kteří byli uvedeni v omyl o povaze plasmových generátorů ZAPPER TECHNOLOGY a jiných budou osvobozeni od viny, pokud přestanou tyto přístroje po svém uvědomění používat.

Na inkarnační soud a policii byly podány žaloby na přístroje ZAPPER TECHNOLOGY.

Vyzýváme všechny terapeuty k uvědomění národa. 

V rámci vaší bezpečnosti nepoužívejte žádné přístroje na bázi frekvencí - Zapper, F-scan ani Timewaver, který byl v síti 5G zneužitelný jako psychotronická zbraň, program šel otočit na vraždění místo pomoci. To poctiví důvěřiví terapeuti dosud nevědí a je třeba je informovat. Timewaverem nelze zasílat žádnou pomoc ani šikanu po etheru, neboť síť 5G byla zrušena a neexistuje. Nekupujte si ho ovšem, nechoďte na něj, není to správná diagnostika a je to faul. Ukradli ho majitelům fašisté a zneužili pro psychotronické popravy.

Nejenom celá Česká Republika je přepnutá na BEZPEČNOSTNÍ INKARNAČNÍ VKV TRANCHEZNÍ RESEAU L'MURTENET G 10, skrze který je inkarnačními spacetimeviewery vidět do všech domácností, do životních příběhů i zpětně a lze dohledat všechny zločiny.

©