ZÁCHRANA ČECHŮ OD TOXICKÉ CHEMICKÉ GENOCIDY LUFTHAFFE NWO OD ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA

Uvědomění pro občany o nutných krocích, které se musí udělat, aby byla zastavena úplně. Zachraňuje nás ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA ČARODĚJ, MÁG A KOUZELNÍK, ČERNOKNĚŽNÍK AUM ABSOLUTNÍ AUMDŽIN HÁB SOLÚTE AGAPE ABSOLUTNÍ MELCHISEDEK AUM AUMLÁV AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AUMJEHOVA AUMMATRIX. www.toxickagenocidacechu.com

TOXICKÁ CHEMICKÁ 

PSYCHOTRONICKÁ GENOCIDA 

STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA OD LUFTHAFFE NWO

ZASTAVENÁ ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA

Toxická chemická válka, která probíhá tajně ale citelně již několik desetiletí, 
měla vyvrcholit po psychotronických pokusech na lidech 
a vývoji stále sofistikovanějších a mučivějších plasmových zbraní 
a dostatečném posypání a zanešení určitých zemí bojovými a mentálními jedy a čipy, 
měla vyvrcholit psychotronickým armageddonem.
Do vývoje událostí se vmísila neviditelná armáda 
ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA 
ČARODĚJE, MÁGA A KOUZELNÍKA, 
ČERNOKNĚŽNÍKA AUM 
ABSOLUTNÍHO AUMDŽINA 
HÁBA SOLÚTA AGAPE 
ABSOLUTNÍHO MELCHISEDEKA AUM 
AUMLÁVA AUMDONA AUMMORDORA 
AILAVYOU 
AUMJEHOVY AUMMATRIXE
která během coronavirové krize začala likvidovat 
nelegální plasmové popravčí systémy po celé planetě, 
které svíraly planetu Zemi ve faulfrekvencích, 
mučily vybrané osoby, které se nejvíce znelíbily 
vůdcům mezinárodní fašistické zločinecké politicko-obchodní organizace LUFTHAFFE NWO,
 psychotronicky mučily obchodníky, aby do svých výrobků přidávali výkaly, čipy a jedy,
 psychotronicky ovlivňovaly počasí tak, aby národní země nebo jejich oblasti sufokovaly 
a neměly správně deště, aby vysychaly, sufokovaly výrobky a materiály, 
zavážely východní země psychotronickými výrobky a mučkami, 
infernovaly povrchy věcí a materiálů, aby zjedovatěly a zapáchaly 
a psychotronicky negativně ovlivňovaly zdraví celosvětového obyvatelstva.
SOUČÁSTÍ VÁLEČNÉ STRATEGIE BYLY:
PLASMOVÉ ZBRANĚ
PLASMOVÉ SÍTĚ
CHEMICKÉ POSTŘIKY Z LETADEL
ČIPOVÁNÍ VÝROBKŮ
TAJNÉ JEDOVÁNÍ VÝROBKŮ
TAJNÉ PŘIDÁVÁNÍ VÝKALŮ DO VÝROBKŮ
OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ A FIREM RAPÁTORSKÝMI ZNAČKAMI
INSTALOVÁNÍ PSYCHOTRONICKÝCH SYSTÉMŮ DO DOMÁCNOSTÍ A FIREM A NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH STÁTU
PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA LIDECH
PSYCHOTRONICKOU POČÍTAČOVOU ŠARÍU
PSYCHOTRONICKÉ POKUSY NA ZVÍŘATECH A JEJICH MUČENÍ
MUČENÍ VYBRANÝCH JEDINCŮ V HYPERSONICKÉ SÍTI 5G
ZNESOUDŇOVÁNÍ OBČANŮ A JEJICH UVĚZNĚNÍ NA SADISTICKÝCH PSYCHIATRIÍCH
NIČENÍ ŽIVNOSTÍ A JEJICH POSTUPNÁ LIKVIDACE 
VÝMĚNY VÝROBKŮ ZA FAUL
ZŘÍZENÍ PSYCHOTRONICKÝCH KATŮ NÁRODA
Abyste se uvedli do problematiky, nejprve si prostudujte část 
PSYCHOTRONICKÝ ARMAGEDDON buď zde

nebo na stránkách

www.psychotronickyarmageddon.cz

www.ailavyouailavyou.cz

Potom si projděte všechny prokliky na tomto webu.

Další informace zveřejňujeme postupně na webu

www.psychotronickavalka.cz

Weby se ještě mohou měnit, upravujeme je podle našeho momentálního poznání a formulujeme historické teze, které se budou učit ve školách a které budou postupně ve všech médiích světa.

www.ailavyouailavyou.cz

www.habsoluteagape.cz